Εισαγωγή.Η Εταιρεία.Τα Προϊόντα.Εφαρμογές.Επικοινωνία.
Web Site Concept & Design by ATTUNE
Η Εταιρεία
Νέα
...και μόλις ξεκινήσαμε:
Μία λαμπρή ιστορία με μία λαμπρή συνέχεια!
1974
2000
Business & IT Forms
2009
Bills & Statements Plus
Next Generation Direct-Mail

Από την επεξεργασία των μακετών, τη διαχείριση-προετοιμασία των βάσεων δεδομένων, έως την εκτύπωση, προσωποποίηση, ''έξυπνη'' εμφακέλωση και παράδοση του έργου στο ταχυδρομείο. Επιπλέον, παρέχουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε  να δίνουμε στους πελάτες μας μια συνολική λύση.  Παράλληλα, διατηρούμε τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες, των Εκτυπώσεων Επιχειρησιακών και Μηχανογραφικών Εντύπων (Business Forms).  Η ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε. είναι  πιστοποιημένη  για διαχείριση ποιότητας κατά ISO 9001:2000  και για περιβαλλοντική διαχείριση κατά ISO 14001:1996.

To 1974, η ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Κοντοβά, ο οποίος είναι σήμερα Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Οι αρχικές της εργασίες αφορούσαν εκτυπώσεις διαφημιστικών εντύπων. Το 1984, η εταιρεία γίνεται Α.Ε. και επεκτείνεται στον νεοσύστατο τότε κλάδο των Μηχανογραφικών εντύπων, διαβλέποντας έγκαιρα την έκρηξη τέτοιου είδους εργασιών. Το 2000, έκανε ένα ακόμα βήμα μπροστά επενδύοντας στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της Έντυπης Επικοινωνίας και Πληροφορικής.

 

Σήμερα, η ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε., με πείρα πλέον 35 ετών, διαθέτει μία από τις πλέον εξειδικευμένες καθετοποιημένες μονάδες Έντυπης Επικοινωνίας στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές της δραστηριότητες με νέες. Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Έντυπης Επικοινωνίας, Direct Mail, Λογαριασμών και Statements.